องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ...[วันที่ 2024-02-05][ผู้อ่าน 7]
 
  รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง[วันที่ 2024-01-30][ผู้อ่าน 10]
 
  MOU โครงการสถานศึกษาสีขาว[วันที่ 2024-01-09][ผู้อ่าน 15]
 
  งานวันเด็กประจำปี 2567[วันที่ 2024-01-01][ผู้อ่าน 22]
 
  การประชุมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น [วันที่ 2023-12-13][ผู้อ่าน 15]
 
  รับรางวัลITA[วันที่ 2023-12-08][ผู้อ่าน 20]
 
  ภาระกิจท่านนายกปราโมทย์ เพชรรัตน์[วันที่ 2023-11-09][ผู้อ่าน 20]
 
   โครงการ อบต.ปากแพรก พบประชาชน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่...[วันที่ 2023-11-05][ผู้อ่าน 34]
 
  ภารกิจท่านนายกปราโมทย์ เพชรรัตน์ [วันที่ 2023-11-03][ผู้อ่าน 33]
 
  กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำป...[วันที่ 2023-10-20][ผู้อ่าน 41]
 
  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก[วันที่ 2023-10-17][ผู้อ่าน 30]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก[วันที่ 2023-10-17][ผู้อ่าน 36]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9