องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  การสร้างนวัตกรรม No Gift Policy
  ประกาศ การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า...
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกแ...
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
 


 
 

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555