องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 503 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลขุนทะเล [ 9 พ.ค. 2567 ]8
2 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.บางสวรรค์ [ 9 พ.ค. 2567 ]5
3 การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]24
4 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ “ชุมชนบ้านท่าโก ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)” [ 5 ก.พ. 2567 ]27
5 รายงานผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566 [ 18 ม.ค. 2567 ]1
6 MOU โครงการสถานศึกษาสีขาว [ 9 ม.ค. 2567 ]21
7 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (อบต.ท่าข้าม) [ 6 พ.ย. 2566 ]24
8 ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น(เทศบาลกรูด) [ 6 พ.ย. 2566 ]20
9 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันยาเสพติดในชุมชน และในโรงเรียน [ 17 ต.ค. 2566 ]2
10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ์ผู้สูงอายุและขึ้นทะเบียนคนพิการประจำปี [ 13 ต.ค. 2566 ]1
11 ประชาสัมพันธ์รับโอน ปลัด อบต. (อบต.น้ำจืดน้อย จ.ระนอง) [ 3 ต.ค. 2566 ]36
12 รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]1
13 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]41
14 ประชาสัมพันธ์ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5cและไฟป่าหมอกควัน [ 27 ก.ย. 2566 ]1
15 ประกาศกรมปศุสัตว์ [ 21 ก.ค. 2566 ]43
16 มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 11 ก.ค. 2566 ]40
17 รายงานผลที่จอดสำรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ก.ค. 2566 ]1
18 รายงานผลการห้องน้ำสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]1
19 รายงานผลการติดป้ายสัญลักษณ์สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]1
20 รายงานผลทางลาดราวจับสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26