องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 486 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลขุนทะเล [ 9 พ.ค. 2567 ]5
2 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.บางสวรรค์ [ 9 พ.ค. 2567 ]4
3 การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]23
4 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ “ชุมชนบ้านท่าโก ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)” [ 5 ก.พ. 2567 ]24
5 MOU โครงการสถานศึกษาสีขาว [ 9 ม.ค. 2567 ]21
6 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (อบต.ท่าข้าม) [ 6 พ.ย. 2566 ]23
7 ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น(เทศบาลกรูด) [ 6 พ.ย. 2566 ]20
8 ประชาสัมพันธ์รับโอน ปลัด อบต. (อบต.น้ำจืดน้อย จ.ระนอง) [ 3 ต.ค. 2566 ]35
9 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]35
10 ประกาศกรมปศุสัตว์ [ 21 ก.ค. 2566 ]43
11 มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 11 ก.ค. 2566 ]40
12 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 19 พ.ค. 2566 ]56
13 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 27 มี.ค. 2566 ]51
14 รับสมัครจ้างเหมาบริการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอดอนสัก [ 23 มี.ค. 2566 ]53
15 การขับเคลื่อนจริยธรรม [ 7 มี.ค. 2566 ]68
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.พ. 2566 ]97
17 ข้อบัญญัติ อบต.ปากแพรก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]54
18 ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร [ 25 ม.ค. 2566 ]100
19 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 25 ม.ค. 2566 ]90
20 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 25 ม.ค. 2566 ]80
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25