องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 481 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (อบต.ท่าข้าม) [ 6 พ.ย. 2566 ]3
2 ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น(เทศบาลกรูด) [ 6 พ.ย. 2566 ]2
3 ประชาสัมพันธ์รับโอน ปลัด อบต. (อบต.น้ำจืดน้อย จ.ระนอง) [ 3 ต.ค. 2566 ]19
4 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]17
5 ประกาศกรมปศุสัตว์ [ 21 ก.ค. 2566 ]26
6 มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 11 ก.ค. 2566 ]28
7 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 19 พ.ค. 2566 ]40
8 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 27 มี.ค. 2566 ]39
9 รับสมัครจ้างเหมาบริการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอดอนสัก [ 23 มี.ค. 2566 ]41
10 การขับเคลื่อนจริยธรรม [ 7 มี.ค. 2566 ]46
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.พ. 2566 ]82
12 ข้อบัญญัติ อบต.ปากแพรก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]43
13 คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 10 ม.ค. 2566 ]39
14 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบต.ปากแพรก [ 4 ม.ค. 2566 ]49
15 ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร [ 26 ธ.ค. 2565 ]77
16 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]72
17 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]64
18 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกและประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) [ 20 ต.ค. 2565 ]48
19 รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]22
20 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ อถล. [ 13 ก.ย. 2565 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25