องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมวินัยจราจร สวมหมวกกันน็อค ขับขี่ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์


28 มิถุนายน 2565 นายปราโมทย์  เพชรรัตน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  มอบหมาย นางรินรดี  วิชัยดิษฐ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมวินัยจราจร  สวมหมวกกันน็อค  ขับขี่ปลอดภัย  100  เปอร์เซ็นต์  พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์  สุรินทวงค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  ข้าราชการ  พนักงาน  ผู้ปกครอง นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  ณ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์

2024-02-05
2024-01-30
2024-01-09
2024-01-01
2023-12-13
2023-12-08
2023-11-09
2023-11-05
2023-11-03
2023-10-20