องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมวินัยจราจร  สวมหมวกกันน็อค  ขับขี่ปลอดภัย  100  เปอร์เซ็นต์ (รุ่นที่ 2)


29 มิถุนายน 2565 นายปราโมทย์  เพชรรัตน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  มอบหมาย นางรินรดี  วิชัยดิษฐ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมวินัยจราจร  สวมหมวกกันน็อค  ขับขี่ปลอดภัย  100  เปอร์เซ็นต์  พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์  สุรินทวงค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  ข้าราชการ  พนักงาน  ผู้ปกครอง นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  ณ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์

2022-07-06
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-16
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-13
2022-05-31
2022-05-25