องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

กองช่าง

 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายธีรพงศ์ แป้นประจุน -ว่าง- นายศรศักดิ์  ศรีดง   นายศุภชัย  วัชระสวัสดิ์
  นายช่างโยธาชำนาญงาน  วิศวกรโยธาปฎิบัติการ  นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
 
นายโชคชัย  เกลี้ยงขำ นายทักษิณ  ศิลปวงศ์ นายบุญชบ  หยู่ตุ้ง นายศักดิ์ชาย  คงสังข์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(รถตักหน้าขุดหลัง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(รถเกรด)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(รถบด)
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)
นายเกชา  วัฒนพงษ์  นายไพรัช  จันทร์เจือ นายศุภกิจ  ปราชญ์จันทร์ นางสาวจันทร์จิรา  ลิ้มสุวรรณ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
นายศิริชัย  สำเภาพ่อค้า
นายอรุณ  โภคาเดช
นายพายุ  รองเมือง
พนักงานขับรถยนต์ คนงาน คนงาน