องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ


วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

 

ปากแพรกประตูสู่การท่องเที่ยว  การคมนาคมดี 
การเกษตรก้าวหน้า   ชาวประชามีสุข  ตามวิถีพอเพียง