องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 เม.ย. 2567 ]11
2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 ด (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 29 เม.ย. 2564 ]230
3 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]226
4 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 8 เม.ย. 2564 ]204
5 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]212
6 รายงานการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ประจำปี 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]257