องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ