องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
แผนการตวรจสอบภายใน


บันทึกขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บันทึกขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ