องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
แผนการตวรจสอบภายใน


ขออนุมัติปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขออนุมัติปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ