องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การพัฒนาบุคลากร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การพัฒนาบุคลากร
 
การมอบอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน_000579
กรอบแนวทางการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน
    วันที่ลงข่าว
: 6 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ