องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
คำสั่ง


เรื่อง ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ของ อบต.ปากแพรก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เรื่อง ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ของ อบต.ปากแพรก
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ