องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

    รายละเอียดข่าว

1.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลว 27 ม.ค. 2566    เอกสารประกอบ

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ