องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ประกาศ


ประกาศกรมปศุสัตว์

    รายละเอียดข่าว

ประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่อง  กำหนดแบบคำขอ  แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่วยสัตว์    เอกสารประกอบ

ประกาศกรมปศุสัตว์
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ