องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th

 
 
ประกาศ


ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูง รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูง รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ