องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 19 ก.พ. 2564 ]165
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกแนวทางการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ 19 ก.พ. 2564 ]156
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 ก.พ. 2564 ]151
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มาตรการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 19 ก.พ. 2564 ]155
5 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร [ 19 ก.พ. 2564 ]150
6 แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอบต.ปากแพรก [ 19 ก.พ. 2564 ]157