องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการลงทุน ตามโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ปากแพรก พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1 บ้านใน และโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที [ 24 พ.ค. 2567 ]6
2 ประกาศ ช่วยเหลือบ้านผู้ประสบอัคคีภัย 1 หลัง [ 27 มี.ค. 2567 ]8
3 กิจกรรมการสร้างนวัตกรรม No Gift Policy ปี พ.ศ. 2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]19
4 กำหนดการประชุมประชาคม เพื่อสำรวจเจตนารมณ์ฯ [ 5 มี.ค. 2567 ]8
5 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี พ.ศ. 2566 [ 4 มี.ค. 2567 ]20
6 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ปี พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2567 ]20
7 นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภาษาไทย) [ 3 ม.ค. 2567 ]46
8 นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภาษาอังกฤษ) [ 3 ม.ค. 2567 ]36
9 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 3 ม.ค. 2567 ]10
10 ประกาศ เรื่องรายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]26
11 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2566 (ไตรมาส 4) [ 12 ต.ค. 2566 ]28
12 ประกาศ ช่วยเหลือบ้านผู้ประสบอัคคีภัย [ 21 ส.ค. 2566 ]27
13 ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นๆ [ 18 ส.ค. 2566 ]27
14 ประกาศกรมปศุสัตว์ [ 21 ก.ค. 2566 ]33
15 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2) [ 21 เม.ย. 2566 ]28
16 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [ 10 เม.ย. 2566 ]51
17 ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]45
18 เจตนารมย์ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) [ 21 มี.ค. 2566 ]67
19 ประกาศรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ก.พ. 2566 ]31
20 ประกาศ ช่วยเหลือบ้านผู้ประสบอัคคีภัย [ 10 ก.พ. 2566 ]44
 
หน้า 1|2|3