องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย [ 14 ก.ย. 2565 ]5
2 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส [ 20 ก.ค. 2565 ]23
3 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 3) [ 7 ก.ค. 2565 ]31
4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 9 มิ.ย. 2565 ]30
5 ประกาศใช้บัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]33
6 นโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยา [ 1 ก.พ. 2565 ]34
7 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]13
8 การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 9 ธ.ค. 2564 ]34
9 เรื่อง การขอรับความช่วยเหลือด้านการส่เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า [ 6 ก.ย. 2564 ]132
10 เรื่อง การขอรับความช่วยเหลือด้านการส่เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า [ 2 ส.ค. 2564 ]125
11 เรื่อง สถานที่กักกันโรค ของ อบต.ปากแพรก [ 19 ก.ค. 2564 ]122
12 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประชาชนตำบลปากแพรก (จำนวน 3 หลัง) [ 10 ก.ค. 2564 ]127
13 ประกาศ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย [ 8 มี.ค. 2564 ]140
14 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายให้เปิดตลาดนัดในพื้นที่ตำบลปากแพรก [ 15 ม.ค. 2564 ]129
15 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 6 [ 5 ม.ค. 2564 ]127
16 เรื่อง ประชาสัมพันธ์อัตราภาษี พ.ศ.2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]123
17 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 5 [ 23 ธ.ค. 2563 ]134
18 เรื่อง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เขตพื้นที่ตำบลปากแพรก จำนวน 4 หลัง [ 21 ธ.ค. 2563 ]122
19 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 4 [ 21 ธ.ค. 2563 ]138
20 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประชาชนตำบลปากแพรก (จำนวน 4 หลัง) [ 27 พ.ย. 2563 ]125
 
หน้า 1|2