องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]14
2 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 4) [ 20 ต.ค. 2565 ]13
3 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน 2565) [ 20 ต.ค. 2565 ]13
4 ประกาศ เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถานที่ราชการ อบต.ปากแพรก [ 20 ก.ย. 2565 ]22
5 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย [ 14 ก.ย. 2565 ]39
6 ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]14
7 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส [ 20 ก.ค. 2565 ]47
8 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 3) [ 7 ก.ค. 2565 ]56
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 9 มิ.ย. 2565 ]51
10 ประกาศใช้บัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]57
11 นโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยา [ 1 ก.พ. 2565 ]55
12 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]37
13 การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 9 ธ.ค. 2564 ]56
14 เรื่อง การขอรับความช่วยเหลือด้านการส่เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า [ 6 ก.ย. 2564 ]182
15 เรื่อง การขอรับความช่วยเหลือด้านการส่เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า [ 2 ส.ค. 2564 ]151
16 เรื่อง สถานที่กักกันโรค ของ อบต.ปากแพรก [ 19 ก.ค. 2564 ]146
17 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประชาชนตำบลปากแพรก (จำนวน 3 หลัง) [ 10 ก.ค. 2564 ]156
18 ประกาศ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย [ 8 มี.ค. 2564 ]186
19 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายให้เปิดตลาดนัดในพื้นที่ตำบลปากแพรก [ 15 ม.ค. 2564 ]155
20 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 6 [ 5 ม.ค. 2564 ]175
 
หน้า 1|2