องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ข้อบัญญัติ อบต.ปากแพรก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]48
22 ประกาศแผนการปฏิบัติการลดใช้พลังงานประจำปี 2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]0
23 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1) [ 13 ม.ค. 2566 ]27
24 ประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]63
25 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 4) [ 20 ต.ค. 2565 ]58
26 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน 2565) [ 20 ต.ค. 2565 ]55
27 ประกาศ เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถานที่ราชการ อบต.ปากแพรก [ 20 ก.ย. 2565 ]69
28 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย [ 14 ก.ย. 2565 ]88
29 ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]52
30 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส [ 20 ก.ค. 2565 ]103
31 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 3) [ 7 ก.ค. 2565 ]96
32 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 9 มิ.ย. 2565 ]94
33 ประกาศใช้บัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]95
34 นโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยา [ 1 ก.พ. 2565 ]91
35 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]71
36 การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 9 ธ.ค. 2564 ]90
37 เรื่อง การขอรับความช่วยเหลือด้านการส่เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า [ 6 ก.ย. 2564 ]233
38 เรื่อง การขอรับความช่วยเหลือด้านการส่เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า [ 2 ส.ค. 2564 ]185
39 เรื่อง สถานที่กักกันโรค ของ อบต.ปากแพรก [ 19 ก.ค. 2564 ]180
40 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประชาชนตำบลปากแพรก (จำนวน 3 หลัง) [ 10 ก.ค. 2564 ]195
 
|1หน้า 2|3