องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 484 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยประชาสรรค์ หมู่ที่ 9 บ้านท่าโก [ 10 เม.ย. 2567 ]1
2 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัย-บ่อโยก หมู่ที่ 13 บ้านเขาหลวง ตำบลปากแพรก [ 10 เม.ย. 2567 ]0
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัย-บ่อโยก หมู่ที่ 13 บ้านเขาหลวง ตำบลปากแพรก [ 10 เม.ย. 2567 ]0
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยประชาสรรค์ หมู่ที่ 9 บ้านท่าโก [ 10 เม.ย. 2567 ]1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยนายจำรัส-วิจิตร ไขยคราม บ้านเหนียก หมู่ที่ 2 [ 2 เม.ย. 2567 ]3
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนเสาธง ต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนสัก บ้านดอนเสาธง หมู่ที่ 7 [ 2 เม.ย. 2567 ]0
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านใน หมู่ที่ 1 [ 2 เม.ย. 2567 ]0
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายคลองกัด-ป่าอม หมู่ที่ 16 บ้านคลองกัด [ 2 เม.ย. 2567 ]0
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 26 มี.ค. 2567 ]4
10 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยนายจำรัส-วิจิตร ไชยคราม บ้านเหนียก หมู่ที่ 2 [ 20 มี.ค. 2567 ]7
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านใน หมู่ที่ 1 [ 20 มี.ค. 2567 ]3
12 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายคลองกัด-ป่าอม หมู่ที่ 16 บ้านคลองกัด [ 20 มี.ค. 2567 ]2
13 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายดอนเสาธง ต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนสัก บ้านดอนเสาธง หมู่ที่ 7 [ 20 มี.ค. 2567 ]1
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านใน หมู่ที่ 1 [ 20 มี.ค. 2567 ]1
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายคลองกัด-ป่าอม หมู่ที่ 16 [ 20 มี.ค. 2567 ]1
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยนายจำรัส-วิจิตร ไชยคราม บ้านเหนียก หมู่ที่ 2 [ 20 มี.ค. 2567 ]1
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนเสาธง ต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนสัก บ้านดอนเสาธง หมู่ที่ 7 [ 20 มี.ค. 2567 ]0
18 ประกาศราคากลางโครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 11 มี.ค. 2567 ]2
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 6 มี.ค. 2567 ]2
20 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ [ 4 มี.ค. 2567 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25