องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 400 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี-น้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14 [ 21 ก.ย. 2565 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนทราย-บ่อวัว หมู่ที่ 9 [ 20 ก.ย. 2565 ]1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมบูรณ์-เขากุล ม.8 [ 19 ก.ย. 2565 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวิวาทสามัคคี หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 2) [ 19 ก.ย. 2565 ]2
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ บ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 [ 19 ก.ย. 2565 ]0
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแทง-บ้านนายนบ ม.12 [ 16 ก.ย. 2565 ]1
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รร.บ้านใหม่สามัคคี-น้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14 [ 9 ก.ย. 2565 ]15
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวิวาทสามัคคี หมู่ที่ 3 (ช่วงที่3) [ 7 ก.ย. 2565 ]12
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ บ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 [ 7 ก.ย. 2565 ]14
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมบูรณ์-เขากุล หมู่ที่ 8 [ 7 ก.ย. 2565 ]11
11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแทง-บ้านนายนบ หมู่ที่ 12 [ 7 ก.ย. 2565 ]9
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนทราย-บ่อวัว หมู่ที่ 9 [ 7 ก.ย. 2565 ]11
13 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รร.บ้านใหม่สามัคคี-น้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14 [ 5 ก.ย. 2565 ]14
14 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมบูรณ์-เขากุล หมู่ที่ 8 [ 5 ก.ย. 2565 ]14
15 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแทง-บ้านนายนบ หมู่ที่ 12 [ 5 ก.ย. 2565 ]11
16 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวิวาทสามัคคี หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 2) [ 5 ก.ย. 2565 ]12
17 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนทราย-บ่อวัว หมู่ที่ 9 [ 5 ก.ย. 2565 ]13
18 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 4 [ 5 ก.ย. 2565 ]12
19 ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงลานกระจายสินค้าการเกษตรชุมชนตลาดบ้านใน หมู่1 [ 30 ส.ค. 2565 ]17
20 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาเหมน หมู่ที่ 4,6,8 [ 24 ส.ค. 2565 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20