องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 (15 ธ.ค. 65) [ 23 ธ.ค. 2565 ]0
2 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 (19 ก.ย. 65) [ 22 ก.ย. 2565 ]24
3 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 (13 ก.ย. 65) [ 19 ก.ย. 2565 ]25
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 (15 ส.ค. 65) [ 22 ส.ค. 2565 ]33
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 (9 พ.ค. 65) [ 16 พ.ค. 2565 ]54
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 (7 ม.ค. 65) [ 14 ม.ค. 2565 ]85
7 รายงานการประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2565 (4 ม.ค. 65) [ 6 ม.ค. 2565 ]88
8 การประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]45
9 ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]45
10 การประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]47
11 การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]47
12 การประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]48
13 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]144
14 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]164
15 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]173
16 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]136
17 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]142
18 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]143
19 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]141
20 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 (ครั้งที่ 2) [ 3 ก.ค. 2562 ]144
 
หน้า 1|2