องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 (19 ก.ย. 65) [ 22 ก.ย. 2565 ]5
2 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 (13 ก.ย. 65) [ 19 ก.ย. 2565 ]5
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 (15 ส.ค. 65) [ 22 ส.ค. 2565 ]8
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 (9 พ.ค. 65) [ 16 พ.ค. 2565 ]34
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 (7 ม.ค. 65) [ 14 ม.ค. 2565 ]64
6 รายงานการประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2565 (4 ม.ค. 65) [ 6 ม.ค. 2565 ]66
7 การประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]25
8 ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]25
9 การประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]25
10 การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]26
11 การประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]27
12 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]118
13 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]121
14 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]128
15 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]110
16 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]118
17 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]116
18 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]117
19 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 (ครั้งที่ 2) [ 3 ก.ค. 2562 ]117
20 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]122
 
หน้า 1|2