องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 (15 พ.ค. 66) [ 22 พ.ค. 2566 ]21
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 (13 ก.พ. 66) [ 23 ก.พ. 2566 ]36
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 (15 ธ.ค. 65) [ 23 ธ.ค. 2565 ]34
4 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 (19 ก.ย. 65) [ 22 ก.ย. 2565 ]47
5 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 (13 ก.ย. 65) [ 19 ก.ย. 2565 ]50
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 (15 ส.ค. 65) [ 22 ส.ค. 2565 ]55
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 (9 พ.ค. 65) [ 16 พ.ค. 2565 ]87
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 (7 ม.ค. 65) [ 17 ม.ค. 2565 ]56
9 รายงานการประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2565 (4 ม.ค. 65) [ 6 ม.ค. 2565 ]109
10 การประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]61
11 ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]60
12 การประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]65
13 การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]64
14 การประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]65
15 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]162
16 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]188
17 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]195
18 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]159
19 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]158
20 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]158
 
หน้า 1|2